Regulamin

REGULAMIN 

 

1. Strefa Forumowych RPG jest internetowym forum, które poświęcone jest grom RPG i umożliwia granie w PBF. Służy do brania udziału w sesjach, prowadzenia dyskusji, wymiany myśli.

2. Rejestrując oraz każdorazowo logując się na forum, użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przyjmuje do wiadomości fakt, iż zamieszczane przez niego treści będą moderowane, usuwane bądź zmieniane w razie niezgodności z Regulaminem. Regulamin obowiązuje na całym forum - także w sygnaturach, avatarach, statusach i profilowych zdjęciach tła i dodatkowych modułach itd.

2.1 Obsługa forum nie ponosi odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści.

3. Każdy użytkownik (szczególnie zaś ten, który zamierza rozpocząć na forum swoją sesję), zobowiązany jest przestrzegać wytycznych znajdujących się w dziale F.A.Q.

4. Wszystkie wypowiedzi i wyrażane na forum opinie są prywatnymi przekonaniami użytkowników.

5. Forum jest całkowicie apolityczne i areligijne - panuje dowolność wymiany poglądów, jednak tematy lub dyskusje łamiące którykolwiek punkt regulaminu czy też przeradzające się w kłótnie będą zamykane bądź usuwane.

6. Wszelkie próby przeniesienia kłótni lub dyskusji z zamkniętych przez moderatora tematów na inne fora (w tym na forum Poligon) lub inne kanały komunikacji na forum (sygnatury, avatary, statusy itd.) będą karane.

7. Na forum obowiązuje zasada: 1 osoba = 1 konto użytkownika. W przypadku, gdy z jednego komputera korzysta więcej niż jedna osoba, należy zgłosić to administracji. W razie korzystania z więcej niż jednej tożsamości na forum, użytkownikowi udzielone będzie ostateczne ostrzeżenie oraz zmuszony będzie wybrać jedną tożsamość, z której korzystać będzie stale. W przypadku nie zastosowania się do tego warunku, użytkownik zostanie zbanowany.

7.1. Zabronione jest korzystanie z kont innych użytkowników. Użytkownik, który będzie w ten sposób korzystał z forum oraz użytkownik, który swoje konto oddał, otrzymają bana.

7.2. Podobnie, zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek wiadomości czy umożliwianie udziału w przygodach użytkownikowi, który otrzymał zakaz pisania na forum pod groźbą otrzymania bana lub zakazu pisania dla osoby będącej pośrednikiem w przekazywaniu wiadomości oraz zwiększenia kary dla osoby podlegającej w danym czasie karze.

Posty i inne treści

8. Forum służy do wyrażania i wzajemnej wymiany opinii. Należy to robić pamiętając o zasadach zachowania kultury - zabronione jest używanie słów wulgarnych i powszechnie uważanych za obraźliwe (zamiast słowa należy użyć emotikony) oraz obrażanie, dokuczanie, wyśmiewanie się lub napastowanie w jakikolwiek sposób innych użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad Netykiety.

9. Użytkownik, zamieszczając treść na Strefie Forumowych RPG (rozumianą szeroko jako forum i dostępne moduły), oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczanych treści (włącznie z prawami autorskimi, majątkowymi lub osobistymi), obejmującymi prawo do publikowania i rozpowszechniania.

10. Wypowiedzi zamieszczane na forum powinny być sensowne i związane z tematem. Posty, które nie wnoszą nic do dyskusji (jednowyrazowe lub składające się z samych emotikonek), które są powodem do rozpoczęcia kłótni i które łamią którykolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, będą usuwane przez moderatora.

10.1. Przekazywanie wiadomości odnoszących się wyłącznie do jednej konkretnej osoby i nie mających związku z ogólną dyskusją powinno odbywać się za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości. Forum nie należy traktować jako komunikatora. Wyjątek mogą stanowić statusy.

11. Nie należy umieszczać dwóch postów z rzędu, w krótkim odstępie czasowym (do trzech godzin) [spamming] - zamiast tego należy użyć przycisku "Edytuj" i dopisać dodatkowe treści do już istniejącej wypowiedzi.

11.1. Nie należy edytować ani usuwać postów, do treści których zdążyli odnieść się już inni użytkownicy. Dopuszczalne są jedynie zmiany stylistyczne, które w żadnym stopniu nie zmieniają sensu wcześniejszej wypowiedzi.

12. Przed założeniem nowego tematu należy upewnić się, czy na forum nie ma już wątku o takiej samej lub podobnej treści. Użyj opcji wyszukiwania dostępnej w prawym górnym rogu forum.

13. Tematy powinny być zakładane odpowiednich w działach i kategoriach. W razie wątpliwości, do którego działu lub kategorii zaliczyć dany temat, można zgłosić się do moderatora.

14.1. Na forum zabronione jest publikowanie w jakikolwiek sposób (w formie zdjęć, linków, cytatów cudzych lub zamieszczania własnych wypowiedzi pisemnych, w nickuitd.) treści łamiących prawo (np. prawa autorskie), nawołujących do łamania prawa, pornograficznych, obrażających uczucia religijne użytkowników (bez względu na ich wyznanie), stanowiących przejaw dyskryminacji (np. rasowej, etnicznej, wyznaniowej), ukazujących symbole, hasła i ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. nazizm, komunizm, faszyzm), propagujących przemoc i narkotyki, treści albo scen wulgarnych, brutalnych lub jawnie kontrowersyjnych. Zakaz ten dotyczy całości forum, a zatem również statusów, avatarów oraz sygnatur użytkowników.

14.2. Używanie wulgaryzmów oraz opisywanie elementów wymienionych w punkcie 14.1 nie jest zabronione w przygodach, o ile jest elementem rozgrywającej się przygody. Wszystkie postacie odgrywane przez graczy bądź NPC prowadzeni przez Mistrza Gry nie podlegają zakazom obowiązującym użytkowników, ustalonym przez niniejszy Regulamin w punkcie 14 oraz 14.1. Należy jednak pamiętać, iż wszelkie tematy "MG vs BG" lub inne, których przeznaczeniem jest wymiana zdań pomiędzy graczami a Mistrzami Gry, nie są określane jako "przygoda". Tematy lub posty, w których pojawiają się treści wyjątkowo brutalne oraz/lub erotyczne powinny zostać odpowiednio oznaczone (stosowną adnotacją w pierwszym poście lub tytule danego tematu, jeżeli treści te stale się powtarzają, lub uwagą poprzedzającą określony post).

14.3. W tematach z komentarzami do sesji (zatytułowanymi zwykle "MG vs BG"), poziom swobody dyskusji jest ustalany przez Mistrza Gry. Temat taki nie może jednak łamać innych punktów Regulaminu, w tym zakazu spammingu.

Reklama

15. Na forum dozwolone jest reklamowanie innych stron lub for. Tematy promocyjne powinny być jednak zakładane na forum Współpraca i Reklamy, w kategorii Tablica Ogłoszeń. Dopuszczane jest również umieszczanie linków w podpisach profili, o ile treści, do których prowadzą, nie łamią któregokolwiek z punktu Regulaminu.

15.1. Promocja odbywa się na zasadzie wymiany: umieszczenie tematu promocyjnego obliguje do zamieszczenia baneru lub przekazania w inny, przyjęty na danej stronie lub forum sposób informacji wraz z odnośnikiem do Strefy Forumowych RPG na reklamującej się stronie lub forum.

Uprawnienia Obsługi

X. Obsługa składa się z:

a) moderatorów (Bringers of Demise)

b) supermoderatorów (ONI)

c) administratorów (Great Creators)

16. Obsługa ma prawo usuwania i edytowania treści, zamykania i przenoszenia tematów łamiących Regulamin i sprzecznych z wytycznymi przedstawionymi w FAQ.

16.1 Zbyt duże zdjęcia w tematach i sygnaturach będą usuwane przez moderatora.

16.2 Obsługa forum ma prawo do przetwarzania i przechowywania treści zamieszczanych na Strefie Forumowych RPG (np. na potrzeby Konkursu na najlepszy post w przygodzie, historii sesji i dyskusji, reklamy) (na zasadzie dożywotniej niewyłącznej licencji).

16.3 Żądanie usunięcia postów zamieszczonych zgodnie z Regulaminem i kont użytkowników będą co do zasady ignorowane. Użytkownik zachowuje prawo do zmiany danych, które mogłyby go identyfikować w świecie rzeczywistym (adres e-mail, silnie indywidualizujący nick).

17. Każdy użytkownik ma prawo do zmiany nicka. W tym celu należy wysłać prośbę do Administratora. Administrator ma prawo do odmowy.

18. Za niestosowanie się do Regulaminu, użytkownik otrzyma ostrzeżenie. Za ignorowanie powtarzających się ostrzeżeń lub powtarzanie wykroczeń grozi zawieszenie w prawach użytkownika, z okresowym zablokowaniem możliwości pisania postów i stałym banem włącznie:

- poziom 1 – całkowity zakaz pisania/udzielania się na forum na trzy dni

- poziom 2 – całkowity zakaz pisania/udzielania się na forum przez miesiąc lub zakaz socjalizowania się (udzielania w innych miejscach niż przygoda, w której bierze się udział, oraz rekrutacje, w których chce się wziąć udział) przez 4 miesiące

- poziom 3 – ban na 4 miesiące lub zakaz socjalizowania się (udzielania w innych miejscach niż przygoda, w której bierze się udział, oraz rekrutacje, w których chce się wziąć udział) przez 6 miesięcy

- poziom 4 – ban stały

Moderator podejmuje decyzję dotyczącą kary na podstawie zachowania oraz rodzaju przewinienia usera.

19. Decyzje moderatora podejmowane są na podstawie punktów niniejszego Regulaminu oraz obiektywnej oceny względem niestosownych zachowań użytkowników.

19.1. W przypadku niezgadzania się z decyzją moderatora, należy zgłosić zażalenie za pośrednictwem systemu Prywatnych Wiadomości bezpośrednio danemu moderatorowi lub moderatorom z grupy ONI. Publiczne dyskusje prowadzone na ten temat będą usuwane.

20. Administracja forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu przy jednoczesnym poinformowaniu o tym fakcie użytkowników.

21. Zgłaszanie treści łamiących regulamin może nastąpić na drodze:

a) Prywatnej Wiadomości do członka Obsługi

b) Użycia przycisku Raportuj przy treści łamiącej Regulamin

c) kontaktu w formie wiadomości e-mail na adres forum [at] strefarpg.net

21.1 Obsługa forum dokłada starań, by zweryfikować, czy Regulamin został złamany. W razie naruszeń podejmuje przewidziane Regulaminem kroki.

Ponadto przypominamy że administracja forum NIGDY nie będzie prosić żadnego z użytkowników o podanie jego hasła i/lub loginu. Nie ponosimy odpowiedzialności za stracone w wyniku manipulacji adresami e-mail konta.