Shijoru

Bohaterscy Gracze
  • Ilość dodanej zawartości

    1
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

Zawartość dodana przez Shijoru

  1. http://www.skraj.wxv.pl Wieki temu na Skraju tego świata żywot wiodły jedne z najbardziej majestatycznych istot, o jakich kiedykolwiek ktokolwiek mógł śnić. Pełnokrwiste, skrzydlate gady sprawowały pieczę nad fundamentalnymi żywiołami, bez których życie nie byłoby tak zrównoważone. Smoki początkowo łączyły się w pary z przedstawicielami tej samej rasy. Ogień z ogniem, woda z wodą. Wszelkie starania by zachować czystą krew poszły jednak na marne, gdy rozeszła się wieść o wykluciu wynaturzenia, niemającego prawa bytu. Zrodzony z ziemi i wody smok natury został okrzyknięty mianem Zguby, która dopiero miała nadejść. (...) Skraj nie posiada ograniczonego do kilkunastu gatunków spisu. Każdy użytkownik może stworzyć własny gatunek, który powinien mieć związek z naturą. Przykładowe rasy: Smok Lodu, Smok Chmur, Smok Chaosu, Smok Ognisty, Smok Śmierci, Smok Kurzu. Pozwalamy również na wiązanie gatunków z barwami (np. Smok Biały, Smok Czarny, Smok Czerwony), a także z porami roku i emocjami (np smok nostalgii, histerii, melancholii). (...) Cechy (mocne strony i słabości) zastępują statystyki oraz rozszerzają kwestie, dotyczące indywidualnych umiejętności oraz niedoskonałości smoków. W ich skład wchodzą zarówno cechy fizyczne jak i psychiczne. Każda mocna strona posiada inny współczynnik dodatni (plus), a słabość współczynnik ujemny (minus), przy czym minusy są zauważalnie mniejsze od plusów. (...) Administrator decyduje o tym, jakie możliwe rasy mogą wykluć się z danego lęgu i w jakiej ilości. Pisklęta jednak nie wykluwają się równe pod względem genów i siły. Zawiłość smoczej krwi może pokrzyżować ewentualne plany rodziców, poprzez narodziny tzw. arcysmoków, podsmoków bądź wynaturzeń. (...) Nie istnieje dobrowolny wybór stada, tak samo jak i nie możesz wybrać rodziny, jaką los Ci przypisał. Zależnie od gatunku pod jakim ukaże się Twój smok, ciemny przypadek i geny przypiszą Cię do jednego z trzech ugrupowań na Skraju.